CWBR Symposium

 

Image

As the current #CWBR project draws to an end, make sure you book your space at the #symposium on Thu 15 April 1pm-3pm to discuss next steps & help celebrate all that’s been achieved. 

Image

Wrth i’r prosiect #CWBR cyfredol ddod i ben, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu’ch lle yn y symposiwm ar Iau 15 Ebrill i drafod y camau nesaf a helpu i ddathlu popeth sydd wedi’i gyflawni.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *