Cynnig Cymraeg

Mae tîm @PLANED_Pembs  yn datblygu eu sgiliau iaith #Gymraeg, cynhyrchu dogfennau a chynnwys cyfryngau cymdeithasol dwyieithog a hyrwyddo prosiectau sy’n gwella a datblygu sgiliau iaith Gymraeg, gyda chefnogaeth ein Cynllun Datblygu Iaith Gymraeg newydd.

The PLANED team are developing their #Welsh language skills, producing bilingual documents & social media & promoting projects that improve & increase Welsh language skills. Supported by our new Welsh Language Development Plan, more details of which are on our website.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *