CWBR Toolkits

CWBR bellach yn cwblhau ei becynnau cymorth, templedi
ac adnoddau defnyddiol y mae mawr eu hangen i bawb eu defnyddio


Bydd un o’r rhain yn galluogi cymunedau i greu eu cynllun llesiant eu hunain
sy’n canolbwyntio ar y 7 nod llesiant

Dolenni defnyddiol:
https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://www.pembrokeshire.gov.uk/public-services-board/well-being-plan

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

CWBR is now finalising its much needed and useful toolkits, templates
and resources for all to use….


One of these will enable communities to create their own well-being plan
that focus on the 7 well-being goals…

Useful links:
https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://www.pembrokeshire.gov.uk/public-services-board/well-being-plan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *