Youth Rep’ Induction Handbook

 

Mae’r prosiect #CWBR a gyflwynwyd gan #PLANED, wedi parhau i weithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned yn ogystal â thrigolion iau, i gyflwyno ‘Llawlyfr Cynrychiolwyr Ieuenctid Cymunedol’. #SirBenfro planed.org.uk/wp-content/upl

 

The #CWBR project from #PLANED has worked with #Town & #CommunityCouncils as well as younger residents, to deliver a ‘#Community #Youth Representative Handbook’. We look forward to continuing to support & deliver across #Pembrokeshire with partners planed.org.uk/wp-content/upl

 

 

CWBR Symposium

 

Image

As the current #CWBR project draws to an end, make sure you book your space at the #symposium on Thu 15 April 1pm-3pm to discuss next steps & help celebrate all that’s been achieved. 

Image

Wrth i’r prosiect #CWBR cyfredol ddod i ben, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu’ch lle yn y symposiwm ar Iau 15 Ebrill i drafod y camau nesaf a helpu i ddathlu popeth sydd wedi’i gyflawni.

 

 

Community Youth Representatives

Amroth Community Council, Fishguard (and Goodwick) Town Council and Pembroke Dock Town Council  are looking for Community Youth Representatives to support them in ensuring that young people’s views are represented on the council. See PLANED’s Twitter and Facebook for more details….

 

 

Cynnig Cymraeg

Mae tîm @PLANED_Pembs  yn datblygu eu sgiliau iaith #Gymraeg, cynhyrchu dogfennau a chynnwys cyfryngau cymdeithasol dwyieithog a hyrwyddo prosiectau sy’n gwella a datblygu sgiliau iaith Gymraeg, gyda chefnogaeth ein Cynllun Datblygu Iaith Gymraeg newydd.

The PLANED team are developing their #Welsh language skills, producing bilingual documents & social media & promoting projects that improve & increase Welsh language skills. Supported by our new Welsh Language Development Plan, more details of which are on our website.

 

 

CWBR Toolkits

CWBR bellach yn cwblhau ei becynnau cymorth, templedi
ac adnoddau defnyddiol y mae mawr eu hangen i bawb eu defnyddio


Bydd un o’r rhain yn galluogi cymunedau i greu eu cynllun llesiant eu hunain
sy’n canolbwyntio ar y 7 nod llesiant

Dolenni defnyddiol:
https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://www.pembrokeshire.gov.uk/public-services-board/well-being-plan

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

CWBR is now finalising its much needed and useful toolkits, templates
and resources for all to use….


One of these will enable communities to create their own well-being plan
that focus on the 7 well-being goals…

Useful links:
https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://www.pembrokeshire.gov.uk/public-services-board/well-being-plan

PLANED’s New Monthly Newsletter

Check out CWBR’s stories in PLANED’s newsletters….

Novembers Issue:

https://www.planed.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Newsletter-November-2020.pdf

https://www.planed.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Newsletter-November-for-Welsh-2020_wel-1.pdf

Octobers Issue: 

https://issuu.com/planedpembs/docs/planed_newsletter_-_october_2020_-_finalhttps://www.planed.org.uk/media/

https://issuu.com/planedpembs/docs/planed_enewsletter_oct_welshhttps://www.planed.org.uk/cy/cyfryngau/

 

 

PLANED’s New Child Safeguarding Policy

Laura has been busy creating a new PLANED safeguarding policy to ensure CWBR facilitates safe and effective online sessions and webinars.

The policy is about to be added to the PLANED website for community groups and organisations to view.

Get in touch if you’d like to discuss your online safety measures and safeguarding practices …